X
X
USD

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Yasal sözleşmelerin ve politikaların İngilizce aslı, bu belgenin tek güncel ve geçerli sürümü olarak kabul edilir. Çevrilmiş herhangi bir sürüm sadece İngilizce aslının okuması ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için sunulmuştur. Çevrilmiş herhangi bir metin yasal olarak bağlayıcı değildir ve İngilizce aslının yerini alamaz. Anlaşmazlık veya ihtilaf durumunda, İngilizce yasal sözleşmeler ve politikalar geçerli sayılacaktır.

En Son Düzenlenme Tarihi: 2022-04-06 14:16:03

1. GENEL BAKIŞ 

Bu Evrensel Hizmet Şartları Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), bir Kıbrıs özel limited şirketi olan Hostinger International Ltd., kayıtlı adresi 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Kıbrıs ("Hostinger") ve sizin aranızda akdedilmiştir ve bu web sitesini (“Site”) kullandığınız veya elektronik olarak kabul ettiğiniz tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu Sözleşme, Siteyi ve bu Site aracılığıyla satın alınan veya erişilen ürün ve hizmetleri (bireysel ve toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır) kullanımınıza ilişkin genel hüküm ve koşulları ortaya koyar ve herhangi bir spesifik (yerine değil) ektir. belirli Hizmetler için geçerli olan hüküm ve koşullar. Bu Siteyi sadece geziniyor veya kullanıyor veya Hizmetler satın alıyor olsanız da, bu Siteyi kullanmanız ve bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, okuduğunuzu, anladığınızı,  Burada referans olarak dahil edilen  Gizlilik Politikası ve ilgili ürün sözleşmeleri:

"Biz", "bize" veya "bizim" terimleri Hostinger'a atıfta bulunur. "Siz", "sizin", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimleri, bu Sözleşmeyi kabul eden, hesabınıza erişimi olan veya Hizmetleri kullanan herhangi bir kişi veya kuruluşa atıfta bulunur. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, üçüncü şahıslara herhangi bir hak veya menfaat sağladığı kabul edilmeyecektir. Hostinger, tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi ve burada yer alan herhangi bir politika veya sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirebilir veya değiştirebilir ve bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar, bu Sitede yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar yapıldıktan sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmanız, bu Sözleşmeyi en son revize edilmiş haliyle kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. En son revize edilen bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmayın (veya kullanmaya devam etmeyin). Ek olarak, Hostinger, bu Sözleşmedeki değişiklikleri veya modifikasyonları zaman zaman e-posta yoluyla size bildirebilir. Bu nedenle, müşteri hesabı (“Hesap”) bilgilerinizi güncel tutmanız çok önemlidir. Bu tür bir hatanın hatalı bir e-posta adresinden kaynaklanması durumunda, Hostinger bir e-posta bildirimi alamamanızla ilgili hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. 

2. UYGUNLUK; YETKİ

Bu Site ve Hizmetler, yalnızca yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler oluşturabilen Kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu Siteyi veya Hizmetleri kullanarak, (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) aksi takdirde geçerli yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu kabul ettiğinizi ve (iii) Kıbrıs yasaları veya diğer geçerli yargı yetkisi kapsamında bulunan Hizmetleri satın alması veya alması yasaklanmış bir kişi değil. Bu Sözleşmeyi bir tüzel kişi adına yapıyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği bu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşullara bağlayacak yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz, bu durumda "siz", "sizin" ”, “Kullanıcı” veya “müşteri” söz konusu tüzel kişiyi ifade edecektir. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmenizden sonra, Hostinger, bu tür bir tüzel kişiliği bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse, ödeme yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacaksınız. Hostinger, Hostinger'ın gerçek olduğuna ve kurumsal varlığınızın yetkili bir temsilcisinden geldiğine makul bir şekilde inandığı herhangi bir talimat, bildirim, belge veya iletişime güvenmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu tür herhangi bir talimat, bildirim, belge veya iletişimin gerçekliği hakkında makul bir şüphe varsa, Hostinger sizden ek kimlik doğrulama talep etme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir görev üstlenmez). Ayrıca, tarafınızca girilen işlemler için bu Sözleşmenin şartlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz, 

3. HESAPLAR; YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

Hesaplar. Bu Sitenin bazı özelliklerine erişmek veya Hizmetlerin bazılarını kullanmak için bir Hesap oluşturmanız gerekecektir. Hostinger'a, Hesabınızı oluştururken gönderdiğiniz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve Hesap bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı beyan ve garanti edersiniz. Hostinger'ın Hesap bilgilerinizin gerçek dışı, hatalı, güncelliğini yitirmiş veya eksik olduğuna inanmak için bir nedeni varsa, Hostinger tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hesabınızı askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar. Sizin tarafınızdan yetkilendirilmiş olsun veya olmasın, Hesabınızda meydana gelen faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz ve müşteri numaranız/giriş bilgileriniz, şifreniz, Ödeme Yöntem(ler)i (aşağıda tanımlandığı gibi) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hesap bilgilerinizi güvende tutmalısınız. . Güvenlik amaçlı, Hostinger, her Hesap için şifrenizi en az altı (6) ayda bir değiştirmenizi önerir. Herhangi bir güvenlik ihlalini veya Hesabınızın yetkisiz kullanımını hemen Hostinger'a bildirmelisiniz. Hostinger, Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımından dolayı uğrayacağınız herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, sizin tarafınızdan veya yetkili bir kişi veya yetkisiz bir kişi tarafından oluşturulup oluşturulmadığına bakılmaksızın, Hostinger'ın veya başkalarının Hesabınızdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan siz sorumlu olabilirsiniz. 

Verilerin Yurtdışına Aktarılması.  Bu Siteyi sunucularımızın bulunduğu ülke dışında bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle iletişiminiz, bilgilerin (Hesap bilgileriniz dahil) uluslararası sınırların ötesine geçmesiyle sonuçlanabilir. Bu Siteyi ziyaret ederek ve bizimle elektronik olarak iletişim kurarak, bu tür aktarımlara izin vermiş olursunuz. 

4. WEB SİTESİNİN/HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına ve diğer politika ve prosedürlerimize tabi olarak, bu Siteyi ve Hizmetleri haftada yedi (7) gün, günde yirmi dört (24) saat sağlamaya çalışmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. temel. Bu Sitenin zaman zaman ekipman arızaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle erişilemez veya çalışamaz olabileceğini kabul ve beyan edersiniz; zaman zaman üstlendiğimiz periyodik bakım, onarım veya değiştirmeler; veya telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantılarının kesintiye uğraması veya arızalanması, düşmanca ağ saldırıları, ağ tıkanıklığı veya diğer arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolümüz dışındaki veya makul olarak öngörülemeyen nedenler. Bu Sitenin veya Hizmetin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve bunlarla ilgili olarak size veya diğer taraflara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmediğimizi kabul etmektesiniz. Hostinger zaman zaman yayın öncesi sürümde yeni Hizmetler (sınırlı önizleme hizmetleri veya mevcut Hizmetlere yeni özellikler) sunabilir. Yeni Hizmetler, mevcut Hizmetlere yönelik yeni özellikler veya sınırlı önizleme hizmetleri, bireysel ve toplu olarak “Deneme Hizmetleri” olarak bilinecektir. Herhangi bir Deneme Hizmetini kullanmayı seçerseniz, Deneme Hizmetlerini kullanımınız aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir: (i) Deneme Hizmetlerinin yayın öncesi sürümler olduğunu ve düzgün çalışmayabileceğini kabul ve beyan edersiniz; (ii) Deneme Hizmetlerini kullanımınızın sizi olağandışı operasyonel arıza risklerine maruz bırakabileceğini kabul ve beyan edersiniz; (iii) Deneme Hizmetleri OLDUĞU GİBİ sağlanır, bu nedenle bunları üretim veya kritik görev ortamlarında kullanmanızı önermiyoruz; (iv) Hostinger, herhangi bir zamanda Deneme Hizmetlerinin herhangi bir özelliğini değiştirme, değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutar; (v) Deneme Hizmetlerinin ticari olarak yayımlanan sürümleri önemli ölçüde değişebilir ve Deneme Hizmetlerini kullanan veya onunla birlikte çalışan programlar, ticari olarak yayınlanan sürümler veya sonraki sürümlerle çalışmayabilir; (vi) Hostinger, Deneme Hizmetlerini desteklemek için ayrılmış müşteri hizmetleri destek süresinin kullanılabilirliğini sınırlayabilir; (vii) Deneme Hizmetleriyle ilgili deneyiminiz hakkında tarafımızca makul bir şekilde talep edilen bir biçimde hızlı geri bildirim sağlamayı kabul ve beyan ediyorsunuz, Karşılaştığınız hataları veya sorunları çoğaltmamızı sağlamak için gerekli bilgiler dahil. Geri bildiriminizi ürün geliştirme amaçları da dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanabileceğimizi onaylar ve kabul edersiniz. İsteğimiz üzerine, bize basın materyalleri ve pazarlama teminatları için herkese açık olarak kullanabileceğimiz yorumları ileteceksiniz. Geri bildiriminizde bulunan veya Deneme Hizmetlerini kullanımınızdan kaynaklanan her türlü fikri mülkiyet, münhasıran Hostinger'a ait olacaktır; (viii) Deneme Hizmetleriyle ilgili deneyimleriniz ve görüşleriniz de dahil olmak üzere Deneme Hizmetlerini kullanımınızla ilgili tüm bilgilerin gizli olduğunu ve üçüncü bir tarafa ifşa edilemeyeceğini veya geri bildirim sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanılamayacağını kabul ve beyan edersiniz. Hostinger'a; (ix) Deneme Hizmetleri “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” ve “tüm kusurları ile” sağlanır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hostinger Deneme Hizmetleriyle ilgili olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve kullanım dışı garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal, açık veya zımni her türlü garantiyi reddeder. ihlal. Hizmetleri sağlamak için gerekli tüm bilgileri Hostinger ile paylaşmak için gerekli haklara ve izinlere sahip olduğunuzu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Hizmetlerin bağımsız yükleniciler veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Tüm ücretli destek hizmetleri iade edilmez. belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme. Hizmetleri sağlamak için gerekli tüm bilgileri Hostinger ile paylaşmak için gerekli haklara ve izinlere sahip olduğunuzu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Hizmetlerin bağımsız yükleniciler veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Tüm ücretli destek hizmetleri iade edilmez. belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme. Hizmetleri sağlamak için gerekli tüm bilgileri Hostinger ile paylaşmak için gerekli haklara ve izinlere sahip olduğunuzu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Hizmetlerin bağımsız yükleniciler veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Tüm ücretli destek hizmetleri iade edilmez. 

5. GENEL DAVRANIŞ KURALLARI

Şunları kabul ediyor ve kabul ediyorsunuz:

1. Gönderdiğiniz herhangi bir içerik de dahil olmak üzere bu Siteyi ve Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmeye ve geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır. 

2. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini (aşağıda tanımlandığı gibi) veya başka bir Kullanıcı veya başka herhangi bir kişi veya kuruluş hakkında kamuya açık olmayan veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, önceden açık yazılı izni olmadan toplamayacak veya hasat etmeyecek (veya başka birinin toplamasına veya hasat etmesine izin vermeyeceksiniz) . 

3. Bu Siteyi veya Hizmetleri (Hostinger'ın yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde) şu şekilde kullanmayacaksınız:

 • Yasa dışıdır veya yasa dışı faaliyetleri teşvik eder veya teşvik eder;
 • Çocuk pornografisini veya çocukların sömürülmesini teşvik eder, teşvik eder veya bunlarla meşgul olur;
 • Terörizmi, insanlara, hayvanlara veya mülke karşı şiddeti teşvik eden, teşvik eden veya bunlarla meşgul olan;
 • Herhangi bir istenmeyen e-postayı veya diğer istenmeyen toplu e-postaları veya bilgisayar veya ağ korsanlığını veya kırılmasını teşvik eder, teşvik eder veya bunlarla meşgul olur;
 • Geçerli bir reçete olmadan reçeteyle satılan ilaçların satışını veya dağıtımını teşvik eden, teşvik eden veya bunlarla meşgul olan;
 • Başka bir Kullanıcının veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
 • Başka bir Kullanıcının veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşun gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal ederse veya başka bir Kullanıcıya veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşa borçlu olduğunuz herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederse; 
 • Bu Sitenin veya bu Sitede bulunan Hizmetlerin çalışmasına müdahale eden;
 • Her türlü virüs, solucan, böcek, Truva atı, Kripto Para Madencileri veya birçok kaynağı kullanmak, herhangi bir yazılım veya donanımın işlevselliğini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak için tasarlanmış veya bu kapasiteye sahip diğer kod, dosya veya programları içerir veya yükler; veya 
 • Hostinger veya Hostinger'ın Hizmetleriyle ilgili yanlış veya aldatıcı bir dil ya da asılsız veya karşılaştırmalı iddialar içeriyor.

4. Hostinger tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, bu Sitenin veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda kopyalamayacak veya dağıtmayacaksınız.

5. Bu Sitenin herhangi bir bölümünü veya bu Sitede bulunan Hizmetleri veya ilgili teknolojileri değiştirmeyeceksiniz.

6. Hostinger İçeriğine (aşağıda tanımlandığı gibi) veya Kullanıcı İçeriğine, bu Sitenin kendisi veya Hostinger'ın belirleyebileceği dışında herhangi bir teknoloji veya araçla erişmeyeceksiniz. 

7. Gerektiğinde erişebilmeniz ve kullanabilmeniz için tüm Kullanıcı İçeriğinizi yedeklemeyi kabul etmektesiniz. Hostinger, herhangi bir Hesabı veya Kullanıcı İçeriğini yedeklediğini garanti etmez ve siz, Kullanıcı İçeriğinizin herhangi birinin veya tamamının kaybını bir risk olarak kabul etmeyi kabul edersiniz. 

8. Hostinger'ın önceden yazılı izni olmadan, Hostinger'ın ilgili teknolojileri de dahil olmak üzere, Hizmetleri ticari bir amaçla yeniden satmayacak veya sağlamayacaksınız. 

9. İstendiğinde kimliğin doğrulanması için gerektiği şekilde devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik ve/veya devlet tarafından verilmiş iş kimliği sağlamayı kabul edersiniz.

10. Hostinger'ın zaman zaman hesabınızla ilgili olarak sizi arayabileceğinin farkındasınız. Bu tür kayıtlar, bunların amaçları hakkında bilgilendirileceksiniz ve ayrıca yürürlükteki yasaların gerektirdiği diğer bilgiler size sağlanacaktır. Ayrıca, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, bu tür kayıtların, Hostinger'ın taraf olduğu herhangi bir yasal işlemde kanıt olarak sunulabileceğini onaylar ve kabul edersiniz. 

Hostinger, herhangi bir zamanda fiyatlar ve ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitenin veya Hizmetlerin herhangi bir özelliğini değiştirme, değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar.

6. Hostinger İÇERİĞİ VE KULLANICI İÇERİĞİ KULLANIMINIZ

Yukarıdaki genel kurallara ek olarak, bu Bölümdeki hükümler, Hostinger'ın kurumsal web sitelerinde (yani, Hostinger'ın doğrudan kontrol ettiği veya sürdürdüğü sitelerde) yayınlanan Hostinger İçeriğini ve Kullanıcı İçeriğini kullanımınız için özel olarak geçerlidir. Geçerli hükümler, barındırılan web sitelerinize gönderilen içerikte sahip olabileceğiniz herhangi bir mülkiyet veya lisanslı hakkı (fikri mülkiyet hakları dahil) devretme amacını taşımaz ve bu etkiye sahip değildir. Hostinger İçeriği. Kullanıcı İçeriği dışında, metin, yazılım, komut dosyaları, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve etkileşimli özellikler ve içerdiği ticari markalar, hizmet markaları ve logolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Site ve Hizmetlerdeki içerik burada (“Barındırıcı İçeriği”), kalıcı olarak Hostinger'a aittir veya Hostinger'a lisanslıdır, ve Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerde telif hakkı, ticari marka ve/veya patent korumasına ve Kıbrıs ve yabancı yasalar kapsamındaki diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Hostinger İçeriği size "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" ve "tüm kusurları ile" yalnızca bilgileriniz ve kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sağlanmaktadır ve indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, Hostinger'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir amaçla satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde istismar edilemez. Bu Sözleşme ile herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer mülkiyet hakkı veya lisans kapsamında hiçbir hak veya lisans verilmemektedir. Hostinger, Hostinger İçeriği, bu Site ve Hizmetlerde ve bunlara açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Sözleşme, bu hakların mülkiyetini devretmez. ve/veya Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerde patent koruması ve Kıbrıs ve yabancı yasalar kapsamındaki diğer fikri mülkiyet hakları. Hostinger İçeriği size "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" ve "tüm kusurları ile" yalnızca bilgileriniz ve kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sağlanmaktadır ve indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, Hostinger'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir amaçla satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde istismar edilemez. Bu Sözleşme ile herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer mülkiyet hakkı veya lisans kapsamında hiçbir hak veya lisans verilmemektedir. Hostinger, Hostinger İçeriği, bu Site ve Hizmetlerde ve bunlara açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Sözleşme, bu hakların mülkiyetini devretmez. ve/veya Kıbrıs'ta ve yabancı ülkelerde patent koruması ve Kıbrıs ve yabancı yasalar kapsamındaki diğer fikri mülkiyet hakları. Hostinger İçeriği size "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" ve "tüm kusurları ile" yalnızca bilgileriniz ve kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sağlanmaktadır ve indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, Hostinger'ın önceden yazılı izni olmadan herhangi bir amaçla satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde istismar edilemez. Bu Sözleşme ile herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer mülkiyet hakkı veya lisans kapsamında hiçbir hak veya lisans verilmemektedir. Hostinger, Hostinger İçeriği, bu Site ve Hizmetlerde ve bunlara açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar ve bu Sözleşme, bu hakların mülkiyetini devretmez.

Kullanıcı İçeriği. Bu Sitenin veya Hizmetlerin bazı özellikleri, Kullanıcıların (a) fikirleri, görüşleri, tavsiyeleri veya tavsiyeleri (“Kullanıcı Gönderileri”) veya (b) edebi, fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sanatsal, müzikal veya diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri, “Kullanıcı İçeriği” ile birlikte). Kullanıcı İçeriği, Hesabınız aracılığıyla gönderilen tüm içeriği içerir. Kullanıcı İçeriğini bu Siteye veya Hizmetlere göndererek veya yayınlayarak, Hostinger'a (i) Kullanıcı İçeriğini bu Site veya Hizmetler aracılığıyla dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu, ya Kullanıcının yazarı olduğunuz için beyan ve garanti edersiniz. İçeriği ve bunları dağıtma hakkına sahip olduğunuz veya uygun dağıtım haklarına, lisanslarına, izinlerine ve/veya kullanım izinlerine sahip olduğunuz için, yazılı olarak, 

Güvenlik. Bu Sitenin veya bu Sitede bulunan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (herhangi bir Hostinger İçeriğinin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) atlamamayı, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde müdahale etmemeyi veya sınırlamaları zorlamamayı kabul edersiniz. bu Sitenin veya bu Sitede bulunan Hizmetlerin, HostingerContent'in veya buradaki Kullanıcı İçeriğinin kullanımı hakkında. 

7. HOSTINGER'IN KULLANICI İÇERİĞİ KULLANIMI

Bu Bölümdeki hükümler, özellikle Hostinger'ın kurumsal web sitelerinde (yani, Hostinger'ın doğrudan kontrol ettiği veya bakımını yaptığı sitelerde) yayınlanan Kullanıcı İçeriğini kullanımı için geçerlidir. Geçerli hükümler, barındırılan web sitelerinize gönderilen içerikte sahip olabileceğiniz herhangi bir mülkiyet veya lisanslı hakkı (fikri mülkiyet hakları dahil) devretme amacını taşımaz ve bu etkiye sahip değildir.

Genel olarak. Hesabınız aracılığıyla gönderilen Kullanıcı İçeriğinizin veya Kullanıcı İçeriğinizin tamamından ve bunların dağıtılmasının sonuçlarından ve gereksinimlerinden yalnızca siz sorumlusunuz.

Kullanıcı Gönderimleri ile ilgili olarak. Şunları kabul ediyor ve kabul ediyorsunuz:

1. Kullanıcı Gönderimleriniz tamamen isteğe bağlıdır.

2. Kullanıcı Gönderimleriniz gizli bir ilişki kurmaz veya Hostinger'ı Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya gizli olarak ele almaya mecbur etmez.

3. Hostinger'ın Kullanıcı Sunumlarınızı geliştirme veya kullanma konusunda açık veya zımni hiçbir yükümlülüğü yoktur ve Kullanıcı Sunumlarınızın kasıtlı veya kasıtsız kullanımı için size veya başkasına herhangi bir tazminat ödenmez. 

4. Hostinger aynı veya benzer içerik üzerinde çalışıyor olabilir, başka kaynaklardan bu tür içeriği zaten biliyor olabilir, bu (veya benzer) içeriği kendi başına geliştirmek isteyebilir veya başka bir içerik almış/alacak olabilir. eylem. 

Hostinger, bu Siteye gönderilen her türlü Kullanıcı Sunumunun münhasır haklarına (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) sahip olacaktır ve bu Siteye gönderilen Kullanıcı Sunumlarının herhangi bir amaçla, ticari veya başka bir amaçla sınırsız kullanımı ve dağıtılması hakkına sahip olacaktır, size veya bir başkasına herhangi bir onay veya tazminat olmaksızın.

Kullanıcı İçeriğiyle İlgili Olarak (Kullanıcı Gönderimleri Dışında).

Hostinger tarafından barındırılan bir web siteniz veya başka bir içeriğiniz varsa, Kullanıcı İçeriğindeki tüm mülkiyet veya lisans haklarınız sizde kalacaktır.

Bu Siteye veya Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriği göndererek veya yayınlayarak, Hostinger'a Kullanıcı İçeriğinin bu Sitede öngörülen şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Kullanıcı İçeriğinize ilişkin fikri mülkiyeti ve diğer mülkiyet haklarını kullanmasına izin vermiş olursunuz Anlaşma. İşbu belge ile Hostinger'a Kullanıcı İçeriğinizi kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir (birden çok katman aracılığıyla) ve devredilebilir bir lisans veriyorsunuz. bu Site ile bağlantı, Hizmetler ve Hostinger'ın (ve Hostinger'ın bağlı kuruluşlarının) iş(ler)i, Bu Sitenin tamamının veya bir kısmının herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve size veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir ödeme veya herhangi bir türde başka bir değerlendirme veya izin veya bildirim olmaksızın herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalında tanıtılması ve yeniden dağıtılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. Ayrıca, bu Sitenin her bir Kullanıcısına, Kullanıcı İçeriğinize ("özel" veya "parola korumalı" olarak belirlediğiniz Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere) bu Site aracılığıyla erişmek ve bunları kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak için münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. Bu Sitenin işlevselliği ve bu Sözleşme kapsamında izin verilen şekilde Kullanıcı İçeriğinizi türev çalışmalar hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek. Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğinizi bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde sona erer. Bununla birlikte, Hostinger'ın kaldırılmış veya silinmiş Kullanıcı İçeriğinizin sunucu kopyalarını elinde tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz. Burada yer alan aksi yöndeki herhangi bir şeye bakılmaksızın, Hostinger, bu Siteyi veya Hostinger'ın (veya Hostinger'ın bağlı kuruluşlarının) iş(ler)ini tanıtmak amacıyla sizin tarafınızdan “özel” veya “şifre korumalı” olarak belirlenen hiçbir Kullanıcı İçeriğini kullanmayacaktır. veya gerçekleştirin) Kullanıcı İçeriğinizin kaldırılmış veya silinmiş sunucu kopyalarını. Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz. Burada yer alan aksi yöndeki herhangi bir şeye bakılmaksızın, Hostinger, bu Siteyi veya Hostinger'ın (veya Hostinger'ın bağlı kuruluşlarının) iş(ler)ini tanıtmak amacıyla sizin tarafınızdan “özel” veya “şifre korumalı” olarak belirlenen hiçbir Kullanıcı İçeriğini kullanmayacaktır. veya gerçekleştirin) Kullanıcı İçeriğinizin kaldırılmış veya silinmiş sunucu kopyalarını. Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz. Burada yer alan aksi yöndeki herhangi bir şeye bakılmaksızın, Hostinger, bu Siteyi veya Hostinger'ın (veya Hostinger'ın bağlı kuruluşlarının) iş(ler)ini tanıtmak amacıyla sizin tarafınızdan “özel” veya “şifre korumalı” olarak belirlenen hiçbir Kullanıcı İçeriğini kullanmayacaktır.

8. İÇERİĞİN İZLENMESİ; HESAP SONLANDIRMA POLİTİKASI

Hostinger genellikle Kullanıcı İçeriğini (Hostinger tarafından barındırılan bir web sitesinde yayınlanmış veya bu Sitede yayınlanmış olsun) önceden görüntülemez. Ancak, Hostinger bunu yapma ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir görev üstlenmez). Hostinger, Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesini kaldırabilir (ister Hostinger tarafından barındırılan bir web sitesinde yayınlanmış olsun, isterse bu Sitede yayınlanmış olsun) ve/veya bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede bulunan Hizmetlere erişimini, bunu ihlal eden herhangi bir materyali göndermek veya yayınlamak için sonlandırabilir. Sözleşme veya herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın (Hostinger tarafından tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak belirlendiği üzere) bu Sözleşmeyi başka bir şekilde ihlal etmek için. Hostinger ayrıca, Kullanıcının tekrar eden bir suçlu olduğuna inanmak için bir nedeni varsa, bir Kullanıcının bu Siteye veya bu Sitede bulunan Hizmetlere erişimini sonlandırabilir. Hostinger, bu Siteye veya bu Sitede bulunan Hizmetlere erişiminizi sona erdirirse, Hostinger, tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak, sunucularında sizin tarafınızdan depolanan tüm verileri ve dosyaları kaldırabilir ve imha edebilir.

9. HAKLARIN EK TUTULMASI

Hostinger, herhangi bir nedenle (Hostinger tarafından belirlenen şekilde) herhangi bir Hesap veya Hizmete (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya aktarma hakkı dahil) erişimi (veya kontrolünü) reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya değiştirme hakkını açıkça saklı tutar. (i) Hostinger tarafından herhangi bir Hizmeti sunarken veya sunarken (herhangi bir alan adı kaydı dahil) yaptığı hataları düzeltmek, (ii) bütünlüğünü ve istikrarını korumak, ve herhangi bir alan adı kaydı tarafından yapılan hataları düzeltmek, (iii) dolandırıcılık ve kötüye kullanımı tespit etme ve önleme çabalarımıza yardımcı olmak için, (iv) size ve/veya alan adınız veya web sitenize karşı mahkeme kararlarına ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası kanun, kural ve düzenlemeler, (v) kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak,mahkeme celbi talepleri de dahil olmak üzere, (vi) herhangi bir anlaşmazlık çözüm sürecine uymak, (vii) herhangi bir yasal işlemi veya tehdit edilen yasal işlemi, bu tür bir yasal işlemin veya tehdit edilen yasal işlemin sonunda haklı veya haksız olarak belirlenip belirlenmediğine bakmadan savunmak veya ( viii) Hostinger'a dava açtığınız veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hostinger, memurları, yöneticileri, çalışanları ve acentelerinin yanı sıra Hostinger'ın bağlı kuruluşları adına herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluktan kaçınmak için.veya (viii) dava açtığınız veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hostinger, memurları, yöneticileri, çalışanları ve acentelerinin yanı sıra Hostinger'ın bağlı kuruluşları adına herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluktan kaçınmak için Hostinger.veya (viii) dava açtığınız veya dava etmekle tehdit ettiğiniz durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hostinger, memurları, yöneticileri, çalışanları ve acentelerinin yanı sıra Hostinger'ın bağlı kuruluşları adına herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluktan kaçınmak için Hostinger.

Hostinger, tamamen Hostinger'ın takdirine bağlı olarak, Hostinger'ı ve/veya Hostinger'ın herhangi bir çalışanını taciz ettiğiniz veya tehdit ettiğiniz durumlarda, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm Hizmetleri feshetme hakkını açıkça saklı tutar.

Hostinger, Kullanıcı Gönderileri ve Kullanıcı İçeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hesabınıza ve (veya) Hizmetlerinize erişme, düzenleme ve (veya) başka herhangi bir şekilde değiştirme hakkını açıkça saklı tutar. Müşteri Hizmetleri, canlı sohbet, e-posta veya biletleme sistemi aracılığıyla veya Müşteri Hizmetleri Politikasında açıklanan herhangi bir şekilde . Hostinger, bu tür eylemlerden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. 

10. SPAM YOK; AŞIRI HASARLAR

Spam yok. İstenmeyen postaların iletilmesine müsamaha göstermeyiz. İstenmeyen posta belirtileri için web sunucularımıza gelen ve giden tüm trafiği izliyoruz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi spam göndermek amacıyla kullandığından şüphelenilen müşteriler tam olarak araştırılır. Spam ile ilgili bir sorun olduğunu belirlersek, durumu çözmek için uygun eylemi gerçekleştiririz.

İstenmeyen Ticari E-posta (UCE), İstenmeyen Toplu E-posta (UBE) veya İstenmeyen Faksların (Faks), alıcılara bir reklam veya başka bir şekilde gönderilen e-posta veya faksların (Faks), öncelikle bunları almak için önceden onaylanmış onay alınmadan gönderilmesi olarak tanımlıyoruz. iletişim. Bu, aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • E-posta Mesajları
 • Haber grubu gönderileri
 • Windows sistem mesajları
 • Açılır mesajlar ("reklam yazılımı" veya "casus yazılım" mesajları)
 • Anlık mesajlar (AOL, MSN, Yahoo veya diğer anlık mesajlaşma programlarını kullanarak)
 • Çevrimiçi sohbet odası reklamları
 • Ziyaretçi defteri veya Web Sitesi Forumu gönderileri
 • Faks Talepleri
 • Metin/SMS Mesajları

Sunucularımızın ve hizmetlerimizin yukarıda açıklanan amaçlarla kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanmak için yalnızca geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere değil, aynı zamanda bu istenmeyen posta yasağı politikasına da uymalısınız. Ticari reklamlar ve/veya toplu e-postalar veya fakslar, yalnızca mesaj almayı "tercih etmiş" alıcılara gönderilebilir. E-posta veya faksın alt bilgisinde meşru bir iade adresi ve yanıt adresi, gönderenin fiziksel adresi ve bir devre dışı bırakma yöntemi bulunmalıdır. Tarafımızdan talep edilmesi halinde, bir e-posta adresi veya faks numarası için kesin kayıt belgesi istenebilir.

Söz konusu hizmetlerin spam ile bağlantılı olarak kullanıldığını tespit edersek, müşteri yanıt verene kadar web sitesi barındırma, alan kaydı, e-posta kutuları veya diğer ilgili hizmetleri yeniden yönlendirir, askıya alır veya iptal ederiz. Kaydeden veya müşterinin, spam göndermeyi ve/veya onların adına spam gönderilmesini durduracaklarını belirten e-posta yoluyla bize yanıt vermesi gerekecektir. Hizmetler ilk kez geri yüklendikten sonra kötüye kullanımın durmadığını tespit edersek, söz konusu alan adıyla ilişkili barındırma ve e-posta kutularını feshedebiliriz.

Tüm müşterilerimizi ve ürünlerimizden ve hizmetlerimizden oluşturulan e-posta alıcılarını şüpheli istenmeyen e-postaları bildirmeye teşvik ediyoruz. Şüpheli kötüye kullanım, abuse@hostinger.com e-postası ile bildirilebilir  .

Tasfiye Edilen Zararlar. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir spam veya diğer istenmeyen toplu e-posta ilettiğine veya başka bir şekilde bağlantılı olduğuna inandığımız herhangi bir Hesabı derhal feshedebileceğimizi kabul edersiniz.

11. TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKI İDDİALARI

Hostinger fikri mülkiyetin korunmasını destekler. (i) üzerinde geçerli, tescilli bir ticari marka veya hizmet markasına sahip olduğunuz bir markanın ihlaline ilişkin bir ticari marka talebi veya (ii) üzerinde iyi niyetli bir telif hakkına sahip olduğunuz materyal için bir telif hakkı talebi göndermek istiyorsanız, lütfen bkz. Hostinger'ın yukarıda atıfta bulunulan ve  burada mevcut olan Ticari Marka ve/veya Telif Hakkı İhlali Politikasına .

12. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler, Hostinger'a ait olmayan veya Hostinger tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Hostinger, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, hüküm ve koşulları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Hostinger, üçüncü taraf web sitelerinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanarak, Hostinger'ı herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan tüm yükümlülüklerden açıkça muaf tutarsınız. Buna göre Hostinger, bu Siteden veya bu Sitede bulunan Hizmetlerden ayrıldığınızda dikkatli olmanızı ve ziyaret edebileceğiniz diğer web sitelerinin hüküm ve koşullarını, gizlilik politikalarını ve diğer düzenleyici belgelerini incelemenizi teşvik eder.

13. BEYAN VE GARANTİLERİN REDDİ

BU SİTEYİ KULLANMANIZIN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" VE "TÜMLERİYLE" SUNULDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL VE KABUL EDERSİNİZ. HATALAR”. HOSTINGER, YETKİLİLERİ, YÖNETMENLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMET SAĞLAYICILARI, ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, YASAL, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. -İHLALİ. HOSTINGER, YETKİLİLERİ, YÖNETMENLERİ, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİ, (I) BU SİTENİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİ, (II) HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİ HAKKINDA HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ. REKLAM VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) BU SİTEYE,

AYRICA, HOSTINGER, YETKİLİLERİ, YÖNETMENLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYELERİN (KISITLAMA OLMAKSIZIN BUNUN ÇAĞRI MERKEZİ YA DA MÜŞTERİLERİ SINIRLAMAKSIZIN DAHİL OLMAK ÜZERE) KABUL EDER VE KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. I) YASAL VEYA MALİ TAVSİYE OLUŞTURMAK VEYA (II) BU SİTE VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAKTADIR VE KULLANICILAR BU TÜR BİLGİ VEYA TAVSİYEYE GÜVENMEMELİDİR.

BEYAN VE GARANTİLERİN YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR VE bu Sözleşmenin veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın herhangi bir feshi veya süresinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

14. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİÇBİR DURUMDA HOSTINGER, YETKİLİLERİ, YÖNETMENLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMET SAĞLAYICILARI, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ÖZEL, KESİNLİKLE HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE VEYA KURULUŞA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. (I) BU SİTENİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİ, (II) BU SİTEYE (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) BAĞLANTILI SİTELERİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİNDEN, (III) BU SİTEDE VEYA BU SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SİTEDE BULUNAN HİZMETLER (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMLARI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE), (IV) HERHANGİ BİR DOĞADAKİ KİŞİSEL YARALANMA VEYA MÜLKİYET HASARI, (V) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS, (VİÇİN) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SUNUCULARIMIZA VE/VEYA HERHANGİ BİR VE TÜM İÇERİK, KİŞİSEL BİLGİLERE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIMI,FİNANSAL BİLGİLER VEYA DİĞER BİLGİ VE VERİLER, (VII) BU SİTEYE VEYA BU SİTEDEN VEYA BU SİTEYE BAĞLANTILI TÜM SİTELERDEKİ HİÇBİR HİZMET KESİNTİSİ VEYA DURDURULMASI (HYPERLINKS, BANNER REKLAMI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) VIII, VIII, VIII, BU SİTEYE VEYA BU SİTEYE BAĞLANTILI (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERDEN AKTARILABİLECEK , TROJAN ATLARI YA DA BENZERLERİ, (IX) DEF OLAN HERHANGİ BİR KULLANICI İÇERİĞİ VEYA ARA İÇERİĞİ KÜÇÜKLER İÇİN VEYA HERHANGİ BİR KORUNAN SINIF İÇİN ZARARLI, PORNOGRAFİK, “X-SINIFLI”, MÜKEMMEL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLEBİLİR VE/VEYA (X) BU SİTE VEYA BU HİZMETTE KULLANMANIZIN SONUCUNDA DOĞDUĞU HER TÜRLÜ KAYIP VEYA ZARAR SİTE, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL VEYA HAKKI TEORİSİNE DAYALI,VE HOSTINGER, BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLİR.

AYRICA, BU Siteden veya bu Sitede bulunan Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir dava nedeninin, dava nedeninin ortaya çıkmasından sonraki bir (1) yıl içinde başlatılması gerektiğini ÖZEL OLARAK KABUL ETMEK VE kabul etmektesiniz, aksi takdirde bu dava nedeni kalıcı olarak engellenmelidir.

EK OLARAK, Hostinger'ın toplam toplam yükümlülüğünün hiçbir durumda 10.000,00 ABD Dolarını aşmayacağını ÖZEL OLARAK KABUL EDER VE KABUL EDERSİNİZ.

YUKARIDAKİ SORUMLULUK SINIRLAMASI, KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR VE bu Sözleşmenin veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın herhangi bir şekilde feshedilmesi veya süresinin dolmasından sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

15. TAZMİNAT

Hostinger'ı ve memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını her türlü iddia, talep, maliyet, harcama, kayıp, yükümlülük ve zarara karşı korumayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. (i) bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetler'i kullanmanız ve bunlara erişiminiz; (ii) bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya buraya dahil edilen politika veya sözleşmeleri ihlal etmeniz; ve/veya (iii) herhangi bir fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz.

16. DURDURULAN HİZMETLER; YAŞAM SONU POLİTİKASI

Hostinger, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya herhangi bir nedenle ve önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetlerden herhangi birini sunmayı veya sağlamayı durdurma hakkını saklı tutar. Hostinger, tüm Hizmetlerinin ömrünü en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba gösterse de, sunduğumuz bir Hizmetin sonlandırılacağı veya Kullanım Ömrünün Sonuna ("EOL") ulaştığı zamanlar vardır. Bu durumda, söz konusu ürün veya hizmet, EOL tarihinden itibaren hiçbir şekilde Hostinger tarafından desteklenmeyecektir.

Bildirim ve Göç. Sunduğumuz herhangi bir Hizmetin EOL'ye ulaşması veya ulaşması durumunda, EOL tarihinden otuz veya daha fazla gün önce sizi bilgilendirmeye çalışacağız. EOL tarihinden önce yeni bir Hizmete geçiş yaparak veya EOL tarihinden önce söz konusu Hizmete güvenmeyi tamamen durdurarak Hizmeti değiştirmek için gerekli tüm adımları atmak sizin sorumluluğunuzdadır. Her iki durumda da Hostinger, satın alma sürenizin geri kalanında geçiş yapmanız için karşılaştırılabilir bir Hizmet, orantılı bir mağaza kredisi veya Hostinger tarafından tamamen ve mutlak takdir yetkisi dahilinde belirlenecek orantılı bir geri ödeme sunacaktır. Hostinger, size bildirimde bulunarak veya bulunmadan, varsa, sizi Hizmetin en güncel sürümüne taşıyabilir. Bu tür bir göçten kaynaklanan her türlü kayıp veya zararın tüm sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ediyorsunuz.

Sorumluluk üstlenmemek, sorumsuzluk.  Hostinger, sunabileceğimiz veya erişimi kolaylaştırabileceğimiz Hizmetlerden herhangi birinin değiştirilmesi, askıya alınması veya kesilmesinden size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

17. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

Ödeme Yönteminizin bağlı kuruluşlarımızdan biri tarafından ücretlendirilebileceğini kabul edersiniz. Satın alma işleminiz sırasında ödemenizin Litvanya'da işlendiği belirlendiyse, işleminiz Jonavos g'de kayıtlı HOSTINGER, UAB tarafından işlenecektir. 60C, LT-44192 Kaunas, Litvanya; ödemenizin Brezilya'da işlendiği tespit edildiyse, işleminiz Florianópolis, estado de Santa Catarina, à Rua Joaquim Carneiro.No 120, 6o ANDAR, Bairro Capoeiras, CEP 88.085- adresinde kayıtlı HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA tarafından işlenecektir. 120; ödemenizin Kıbrıs'ta işlendiği tespit edildiyse, işleminiz 61 Lordou Vironos Street Lumiel Building, 4th floor 6023 Larnaca, Cyprus adresinde kayıtlı HOSTINGER INTERNATIONAL LIMITED tarafından işlenecektir; ödemenizin Singapur'da işlendiği belirlendiyse, işleminiz, 16 Raffles Quay #33-02 Singapur 048581'de kayıtlı HOSTINGER PTE tarafından işlenecektir; ödemenizin Endonezya'da işlendiği belirlendiyse, işleminiz Menara Cakrawala LT'de kayıtlı PT WEB MEDIA Technology (Niagahoster) tarafından işlenecektir. 12 JL. MH. Thamrin No.9 KEL. Kebon Sirih Menteng Cakarta. Satın alma işleminiz sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işlendiği tespit edilirse, işleminiz, ifşa edilen ülkede yerel ödeme hizmeti sağlayıcımıza bağlı bir kuruluş tarafından ve bizim hükümlerimize tabi olarak gerçekleştirilebilir. Menara Cakrawala LT'de kayıtlı. 12 JL. MH. Thamrin No.9 KEL. Kebon Sirih Menteng Cakarta. Satın alma işleminiz sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işlendiği tespit edilirse, işleminiz, ifşa edilen ülkede yerel ödeme hizmeti sağlayıcımıza bağlı bir kuruluş tarafından ve bizim hükümlerimize tabi olarak gerçekleştirilebilir. Menara Cakrawala LT'de kayıtlı. 12 JL. MH. Thamrin No.9 KEL. Kebon Sirih Menteng Cakarta. Satın alma işleminiz sırasında, ödemenizin yukarıda listelenmeyen bir ülkede işlendiği tespit edilirse, işleminiz, ifşa edilen ülkede yerel ödeme hizmeti sağlayıcımıza bağlı bir kuruluş tarafından ve bizim hükümlerimize tabi olarak gerçekleştirilebilir.Gizlilik Politikası .

(A) OTOMATİK YENİLEME ŞARTLARI DAHİL GENEL ŞARTLAR 

Otomatik ödeme kullanıyorsanız, her zaman birincil olarak belirlenmiş bir ödeme yönteminiz olması gerekir. Hesabınıza, birincil ödeme yönteminiz herhangi bir nedenle çalışmazsa kullanılacak bir yedek ödeme yöntemi de ekleyebilirsiniz. Birincil yönteminizin çalışmaması durumunda, Hizmetlerinizin çalışmaya devam etmesini sağlamak için maliyetlerinizi yedek ödeme yönteminizden otomatik olarak tahsil edeceğiz.

Bu Sitede satın alınan veya elde edilen Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri, Hizmetleri sipariş ettiğiniz sırada ödemeyi kabul etmektesiniz. Hizmetleriniz Hizmet süresinin bitiminden önce askıya alınmış, feshedilmiş veya devredilmiş olsa bile, aşağıdaki Geri Ödeme Politikası bölümünde aksi açıkça belirtilmediği sürece tüm fiyatlar ve ücretler iade edilmez. Hostinger, fiyatlarını ve ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını açıkça saklı tutar ve bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar bu Sitede çevrimiçi olarak yayınlanacak ve size başka bir bildirime gerek olmaksızın derhal yürürlüğe girecektir. Aylar veya yıllar boyunca Hizmetleri satın aldıysanız veya satın aldıysanız, fiyatlar ve ücretlerdeki değişiklikler veya değişiklikler, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, söz konusu Hizmetlerin yenilenmesi gerektiğinde geçerli olacaktır. Herhangi bir ürüne özel sözleşmede yasaklanmadıkça, Hizmetler için aşağıdaki "Ödeme Yöntemlerinden" herhangi birini kullanarak ödeme yapabilirsiniz: (i) geçerli bir kredi kartı sağlayarak, (ii) PayPal'ı (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanarak veya (iii) aşağıdaki durumlarda mağaza kredisi bakiyeleri aracılığıyla: uygulanabilir (ve aşağıda tanımlandığı gibi), her biri bir “Ödeme Yöntemi”. "Hızlı Ödeme" sunan Hizmetler için, Hızlı Ödeme düğmesine tıklamak, söz konusu Hizmet için otomatik olarak bir sipariş verecek ve Hesabınız için kayıtlı birincil Ödeme Yönteminden ücret alacaktır. Bu siparişin onayı, Hesabınız için kayıtlı e-posta adresine gönderilecektir. Hesabınızda herhangi bir aktif Hizmet varsa, kayıtlı Ödeme Yönteminiz geçerli tutulmalıdır. Ödeme Yönteminize geri ödeme yapıldığında Hostinger'ın Bir geri ödeme makbuzunun düzenlenmesi, yalnızca Hostinger'ın geri ödemenizi orijinal satış sırasında tahsil edilen Ödeme Yöntemine gönderdiğinin ve Hostinger'ın geri ödemenin Ödeme Yönteminizin mevcut bakiyesine ne zaman uygulanacağı üzerinde hiçbir kontrolü olmadığının teyididir. Ayrıca, Ödeme Yönteminizle ilişkili ödeme sağlayıcının ve/veya bankayı veren bankanın, geri ödemenizi göndermek için zaman çerçevelerini belirlediğini ve düzenlediğini ve bu tür geri ödeme gönderme zaman çerçevelerinin beş (5) iş günü ile tam bir iş günü arasında değişebileceğini kabul ve beyan edersiniz. faturalandırma döngüsü veya daha uzun. Ödeme Yönteminize bir geri ödeme yapılması durumunda ve Ödeme Yönteminizle ilişkili ödeme sağlayıcısı, ödeme işlemcisi veya bankayı veren banka, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, geri ödemelere herhangi bir sınırlama getirir: Geri ödemenin zamanlaması veya izin verilen geri ödeme sayısı ile ilgili sınırlamalar varsa, Hostinger, tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak, geri ödemeyi mağaza kredisi şeklinde düzenleme hakkını saklı tutar. Hostinger ayrıca, Ödeme Yöntemi tarafından uygulanan geri ödemelerde herhangi bir sınırlama olmasa bile, geri ödeme isteyen müşterilere mağaza içi kredi sunma hakkına sahiptir, ancak böyle bir zorunluluğu yoktur. Şüpheye mahal vermemek adına, mağaza içi kredilerin düzenlenmesi yoluyla işlenen tüm geri ödemeler yalnızca Hostinger'ın takdirindedir ve müşteri talebi üzerine mevcut değildir. Hizmetlerde kesinti veya kayıp yaşamamanızı sağlamak için çoğu Hizmet otomatik yenileme seçeneği sunar. Otomatik yenileme seçeneği, geçerli Hizmeti, en son hizmet süresine eşit bir yenileme süresi için otomatik olarak yeniler, orijinal hizmet süresi için yenilenecek alan adları hariç. Örneğin domain dışındaki ürünler için son hizmet süreniz bir yıl ise yenileme süreniz bir yıl olacaktır. Otomatik yenileme seçeneğinin ayrıntıları Hizmetten Hizmete değişiklik gösterse de, otomatik yenileme seçeneği sunan Hizmetler bunu varsayılan ayar olarak kabul eder. Bu nedenle, otomatik yenileme seçeneğini devre dışı bırakmadığınız sürece, Hostinger yenileme için geldiğinde geçerli Hizmeti otomatik olarak yenileyecek ve Hostinger'da kayıtlı Ödeme Yönteminden Hostinger'ın o zaman kabul ettiğiniz ve kabul ettiğiniz geçerli fiyatları üzerinden ödeme alacaktır. orijinal hizmet süresi için oranlardan daha yüksek veya daha düşük. Size ve Hizmetlerinize uygun yenileme ayarlarını görmek için, sadece üye alanınıza giriş yapın ve ilgili hesabı bulun. Otomatik yenileme seçeneğini istediğiniz zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, otomatik yenileme seçeneğini devre dışı bırakmayı seçerseniz ve Hizmetlerinizi süresi dolmadan manuel olarak yenilemezseniz, Hizmetlerde bir kesinti veya kayıp yaşayabilirsiniz ve Hostinger bu konuda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Hostinger, kredi kartı sağlayıcınız tarafından desteklenen (ve nihai olarak bankanızın katılımına bağlı olarak) "yinelenen faturalandırma programlarına" veya "hesap güncelleme hizmetlerine" katılabilir. Otomatik yenileme seçeneğine kaydolduysanız ve mevcut Ödeme Yönteminizi başarıyla tahsil edemiyorsak, kredi kartı sağlayıcınız (veya bankanız) kredi kartı numaranızdaki ve/veya son kullanma tarihinizdeki güncellemeleri bize bildirebilir, veya bize haber vermeksizin yeni kredi kartınızdan bizim adımıza otomatik olarak çekim yapabilirler. Yinelenen faturalandırma programı gereksinimlerine uygun olarak, kredi kartı numaranızda ve/veya son kullanma tarihinde bir güncellemenin bize bildirilmesi durumunda, Hostinger ödeme profilinizi sizin adınıza otomatik olarak güncelleyecektir. Hostinger, güncellenmiş kredi kartı bilgilerini talep edeceğimizi veya alacağımızı garanti etmez. (i) yenileme seçeneklerinizi belirlemek ve (ii) ilişkili Ödeme Yöntem(ler)inizin güncel ve geçerli olmasını sağlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hesap ayarlarınızı değiştirmenin ve sürdürmenin tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, bunu yapmamanızın Hizmetlerin kesintiye uğramasına veya kaybolmasına neden olabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz, ve Hostinger bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir nedenle Hostinger, sağlanan Hizmetler için borçlu olunan tutarın tamamını Ödeme Yönteminizden tahsil edemezse veya Hostinger bir ters ibraz, iptal, ödeme anlaşmazlığı bildirimi alırsa veya daha önce Ödemenizden tahsil ettiği herhangi bir ücret için bir ceza tahsil edilirse Yöntem, Hostinger'ın, size bildirimde bulunmaksızın, sizin adınıza kaydedilen veya yenilenen herhangi bir alan adının veya Hizmetin derhal iptal edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ödeme almak için mevcut tüm yasal yolları takip edebileceğini kabul edersiniz. Hostinger ayrıca, (i) Hostinger'ın Hizmetlerinin normal kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler için makul "yönetim ücretleri" veya "işlem ücretleri" talep etme hakkını saklı tutar. (ii) Hostinger'ın Hizmetlerini sunarken maruz kalabileceği ek süre ve/veya maliyetler ve/veya (iii) bu Sözleşmeye uymamanız (Hostinger tarafından tamamen ve mutlak takdir yetkisi dahilinde belirlendiği üzere). Tipik idari veya işlem ücreti senaryoları şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: (i) ek kişisel zaman veya dikkat gerektiren müşteri hizmetleri sorunları; (ii) Hostinger personeli veya Hostinger tarafından tutulan dış firmalar tarafından gerçekleştirilen, alan adlarınızla ve/veya muhasebe veya yasal hizmetler gerektiren anlaşmazlıklarla bağlantılı UDRP işlemleri; (iii) sizin, bankanız veya Ödeme Yöntemi işlemciniz tarafından getirilen ters ibrazların veya diğer ödeme anlaşmazlıklarının sonucu olarak Hostinger tarafından maruz kalınan Hizmetlerin maliyeti de dahil olmak üzere her türlü maliyet ve ücretleri tazmin etmek. Bu idari ücretler veya işlem ücretleri, Hostinger'da kayıtlı olan Ödeme Yönteminize fatura edilecektir. Hostinger, çeşitli para birimlerinde ürün düzeyinde fiyatlandırma sunabilir; ancak, işlem işleme yalnızca ABD doları cinsinden ve bu Sitede görüntülenen belirli sayıda para birimi seçeneğiyle desteklenir ("Desteklenen Para Birimi" veya "Desteklenen Para Birimleri"). Seçilen para birimi Desteklenen Para Birimi ise, işlem Desteklenen Para Birimi cinsinden işlenir ve ödeme işlemi sırasında görüntülenen fiyatlandırma, işlenen ve ödeme için bankanıza gönderilen gerçek tutar olur. Seçilen para birimi Desteklenen Para Birimi değilse, işlem ABD doları olarak işlenir ve ödeme işlemi sırasında görüntülenen fiyatlandırma, satın alma sırasındaki tahmini dönüştürme fiyatı olur. Her iki durumda da (seçilen para birimi Desteklenen Para Birimi olsun veya olmasın), işlem banka hesabınızın para biriminden farklı bir para biriminde gerçekleştirilirse, bankanız tarafından döviz kuru dönüştürme ücretleri alınabilir. Ayrıca, (i) ödeme işlemini tamamladığınız zaman, (ii) işlemin gerçekleştirildiği zaman ve (iii) işlemin banka ekstrenize gönderildiği zaman arasındaki zaman farkları nedeniyle, dönüştürme oranlarında dalgalanma olabilir ve Hostinger, (a) ödeme için bankanıza gönderilen tutarın banka ekstrenize gönderilen tutarla aynı olacağına (Desteklenen Para Birimi durumunda) veya (b) tahmini dönüştürme fiyatının işlenen tutarla veya banka ekstrenize gönderilen tutarla aynı (Desteklenmeyen Para Birimi olması durumunda), ve bu tür tutarsızlıklara dayalı tüm taleplerden feragat etmeyi kabul edersiniz (yukarıdakilere dayalı olarak herhangi bir geri ödeme talepleri dahil). Ayrıca, seçilen para biriminden bağımsız olarak, bankanıza bağlı olarak sizden Katma Değer Vergisi ("KDV"), Mal ve Hizmet Vergisi ("GST") veya diğer yerelleştirilmiş ücretler ve/veya vergiler alınabileceğini kabul ve beyan edersiniz. ve/veya fatura adresi bölümünde belirtilen ülke.

Geri Ödeme Politikası: Geri ödeme yapılabilecek Ürünler ve Hizmetler  burada açıklanmıştır  ("Geri Ödeme Politikası"). Geri ödemeye uygun ürün ve hizmetler için, satın alma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ("Geri Ödeme Süresi") tam bir geri ödeme talep edebilirsiniz. Geri Ödeme Süresinden sonra talep edilen geri ödemeler için, planınızda kalan kullanılmayan süre için mağaza kredisi verilecektir. Kullanılmayan süre, iadenin talep edildiği ay hariç, satın alma döneminde kalan ay sayısı olarak hesaplanacaktır. Ücretsiz alan adı içeren bir ürün satın almanız durumunda, ürünü iptal etmeniz durumunda alan adı liste fiyatı iade tutarından düşülecektir. Liste fiyatı, Hostinger'ın web sitesinde listelenen alan adının fiyatıdır ve herhangi bir promosyona, indirime veya fiyatta başka bir indirime tabi değildir.

Hiçbir durumda aynı ürün için birden fazla iade hakkınız olmayacaktır. 

(B) PAYPAL İLE ÖDEME

Hostinger'ın PayPal ile öde ödeme seçeneğini (“PayPal”) kullanarak PayPal kullanarak Hizmetler satın alabilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak, PayPal'ın satın alma işleminizin tam tutarını PayPal hesabınızdan ("PayPal Hesabı") veya kredi kartlarından, banka hesaplarından veya bağlantılı diğer izin verilen ödeme yöntemlerinden çekmesine izin vermeyi kabul edersiniz. PayPal Hesabınıza ("PayPal Finansman Kaynağı").

PayPal Hesabınızı ve PayPal Finansman Kaynağınızı güncel tutmak ve finanse etmek ve PayPal Hesabınızı geçerli bir kredi kartıyla desteklemek sizin sorumluluğunuzdadır. (i) PayPal'ın herhangi bir nedenle bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu (PayPal Hesabınızın veya PayPal Finansman Kaynağınızın artık mevcut olmaması veya elinde bulundurmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen ödemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) onaylar ve kabul edersiniz. mevcut/yeterli para) ve (ii) böyle bir durumda ne PayPal ne de Hostinger bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. PayPal herhangi bir nedenle satın alma işleminiz için borçlu olunan tutarı çekemezse, PayPal ve Hostinger'ın ödeme almak için mevcut tüm yasal yollara başvurabileceğini kabul edersiniz. İşlemin ödenmemesi durumunda 25 ABD doları hizmet bedeli ödeyeceğinizi kabul edersiniz.

PayPal ödeme seçeneğinin koşullarını "Kabul ediyorum" etiketli kutuyu tıklayarak, PayPal Hesabınızdan veya PayPal Finansman Kaynağınızdan satın alma işleminizin tam tutarının borçlandırılmasına izin verirsiniz.

(C) ULUSLARARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Hostinger, çeşitli Uluslararası Ödeme Sağlayıcıları ("IPP") aracılığıyla çeşitli alternatif uluslararası ödeme seçenekleri sunar. Bir IPP seçmeniz durumunda, Hostinger'daki işleminizi tamamlamadan önce IPP'nin geçerli müşteri hizmetleri sözleşmelerinin herhangi birini ve tümünü kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Ayrıca, IPP'nin satın alma işleminizin tamamını seçilen banka hesabından, e-cüzdan hesabından (kredi kartı(lar), banka hesap(lar)ı veya sizin hesabınıza bağlı diğer izin verilen ödeme yöntem(ler)inden) çekmesine izin vermeyi kabul edersiniz. e-cüzdan hesabı) veya seçilen IPP ile ilişkili diğer herhangi bir hesap türü (ön ödemeli kartlar ve mobil ödemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), toplu olarak “Finansman Kaynakları”. Ek olarak, seçilen IPP'nin, varsa, bir "Döviz Kuru Dönüşüm Ücreti" tahsil etmesine izin vermeyi kabul edersiniz, ve Finansman Kaynaklarınızdan IPP ile yaptığınız sözleşmeye (topluca “IPP Ücretleri”) uygulanabilir diğer ücretler veya ücretler. IPP Ücretlerinin IPP tarafından herhangi bir zamanda Hostinger tarafından size bildirilmeksizin değiştirilebilir olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Finansman Kaynaklarınızı güncel ve finanse edilmiş tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. (i) IPP'nin, Fon Kaynaklarınızın artık mevcut olmaması veya mevcut/yeterli olmaması nedeniyle gerçekleşmeyen ödemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. fonlar) ve (ii) böyle bir durumda, ne IPP ne de Hostinger, bununla ilgili olarak size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Hostinger'ın ilgili ödeme işlemcisi aracılığıyla IPP'den ödeme onayı alana kadar, Hostinger'ın satın aldığınız Hizmetleri yerine getirmeye çalışmayacağını kabul etmektesiniz. Bir sipariş verdiğiniz zaman ile IPP'nin ilgili ödeme işlemcisi aracılığıyla ödemeyi onayladığı zaman arasında birkaç saat veya günlük bir boşluk olabileceğini kabul edersiniz. Hostinger, siparişin verildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde ilgili ödeme işlemcisi aracılığıyla IPP'den ödeme onayı almazsa, siparişiniz iptal edilebilir ve bu durumda satın alma sürecini yeniden başlatmanız gerekir. Bekleyen bir işlemin ödemesini iptal etmek isterseniz, siparişi Hostinger hesabınızdan iptal edebilirsiniz. Daha önce iptal edilen siparişlerde alınan ödemeler, mümkün olduğunda orijinal Ödeme Yöntemine otomatik olarak iade edilecektir. Siparişi Hostinger hesabınız üzerinden iptal edebilirsiniz. Daha önce iptal edilen siparişlerde alınan ödemeler, mümkün olduğunda orijinal Ödeme Yöntemine otomatik olarak iade edilecektir. Siparişi Hostinger hesabınız üzerinden iptal edebilirsiniz. Daha önce iptal edilen siparişlerde alınan ödemeler, mümkün olduğunda orijinal Ödeme Yöntemine otomatik olarak iade edilecektir.

Hostinger, IPP'den (ilgili ödeme işlemcisi aracılığıyla) ödeme onayı aldığında, (i) Hizmetler (alan adları dahil) artık satın alınamaz; veya (ii) sistemlerimizde bekleyen bir siparişin iptal edilmesi; veya (iii) ödeme onayı bekleyen siparişin dolar tutarıyla eşleşmez ve bunun sonucunda satın alma işleminiz fazla fonlanmış veya yetersiz fonlanmışsa, Hostinger otomatik olarak kısmi bir geri ödeme yapabilir (fazla fonlama durumunda) ) veya Finansman Kaynağınıza tam bir geri ödeme (yetersiz finansman durumunda). IPP (veya ilişkili ödeme işlemcisi) herhangi bir türde geri ödeme sınırlaması uygularsa, Hostinger mağaza içi kredi bakiyesine geri ödeme yapma hakkını saklı tutar. Tam bir geri ödeme alırsanız, satın alma işlemine yeniden başlamanız gerekir. IPP'nin, iade edilen bir işlemle ilişkili IPP Ücretlerini iade etmeme hakkını saklı tuttuğunu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, Hostinger tarafından yapılan herhangi bir geri ödeme, aksi belirtilmedikçe, IPP Ücretlerinden düşülecektir.

(D) MAĞAZA İÇİ KREDİ BAKİYELERİ

Hesabınızın bir mağaza kredisi bakiyesi içermesi durumunda, mevcut kredi bakiyenizi Hesabınızda gelecekteki herhangi bir satın alma işlemine uygulayabilirsiniz. Hesabınızın bir mağaza kredisi bakiyesi içermesi durumunda, Hostinger'a mevcut kredi bakiyesini ödenmemiş idari ücretlere, ters ibrazlara veya Hesabınızla ilgili diğer ücretlere uygulama yetkisi verirsiniz. Varsayılan Ödeme Yönteminizin, herhangi bir Hizmet yenilemesinin işlenmesiyle bağlantılı olarak otomatik bir faturalandırma için başarısız olması durumunda, tüm işlemi karşılamak için yeterli para varsa Hostinger mevcut herhangi bir mağaza kredisi bakiyesini kullanabilir. Hesabınızda bulunan mağaza içi kredi miktarına bakılmaksızın, Hostingeri, varsayılan Ödeme Yöntemlerinizden veya mağaza kredisinden para toplayamamanızdan kaynaklanan ürün kaybından sorumlu değildir. Mağaza içi krediler, satın alma (veya yenileme) sırasında alışveriş sepetinde seçilen para birimine göre uygulanacaktır. Birden fazla mağaza içi krediniz varsa, krediler, en eski mağaza kredisi ilk olarak uygulanarak kredinin yaşına göre işlenir. Satın alma veya yenilemeyi tamamlamak için ek fon gerekiyorsa, seçilmemiş bir para biriminde tutulan krediler, (i) tamamlamak için yeterli fon ayrılana kadar kredinin yaşına (eskiden en yeniye) göre Hostinger'ın günlük döviz kuru kullanılarak dönüştürülür. işlem veya (ii) hesabınızda kullanılabilir bakiye kalmaması. Dönüştürme sırasında, Hostinger'ın para birimi dönüştürme hizmetleri sağlamayla ilgili riskleri ve maliyetleri telafi etmek için ek bir idari ücret de uygulayabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Mevcut mağaza kredisi bakiyenizi istediğiniz zaman "Hesabınızı Yönetin" bölümünde oturum açarak veya Hostinger web sitesindeki alışveriş sepetini kullanarak doğrulayabilirsiniz. Mağaza içi kredi bakiyelerinin devredilemeyeceğini, yalnızca alındıkları Hesapta kullanılabileceğini ve geçerliliklerinin sona erebileceğini kabul etmektesiniz. Ücretsiz mağaza içi krediler, verildikten iki yıl sonra sona erecektir. Hostinger'ın Hesabınızı feshetmesi durumunda, kalan mevcut mağaza kredisi bakiyesinin kaybedileceğini kabul ve beyan edersiniz.

Ayrıca, mağaza içi kredi bakiyenizde bulunan fonların Hostinger tarafından tutulacağını ve sizin adınıza faiz tahakkuk ettirmeyeceğini veya ödemeyeceğini kabul edersiniz. Herhangi bir faizin tahakkuk edebileceği ölçüde, Hostinger'ın mağaza içi kredi bakiyesi işlevini desteklemeyle ilgili maliyetleri karşılamak için bu tür tutarları alma ve saklama hakkına sahip olacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

(E) Kripto para birimleri, jetonlar ve dijital varlıklar

Aksi belirtilmedikçe, şu kelimeler blok zinciri tabanlı yazılım defteri veri girişlerine atıfta bulunur: "dijital varlık", "varlık", "madeni para", "kripto para", "defter girişi", "altcoin" ve "token".

Hostinger, bir Kripto Para Birimi Ödeme Sağlayıcısı (“CPP”) aracılığıyla çeşitli kripto para birimleri, jetonlar ve dijital varlık ödeme seçenekleri sunar. Bir CPP seçmeniz durumunda, Hostinger'daki işleminizi tamamlamadan önce CPP'nin geçerli müşteri hizmetleri sözleşmelerinin herhangi birini ve tümünü zaten kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Varsa, Finansman Kaynaklarınızdan bir “Döviz Kuru Dönüştürme Ücreti” ve “İşlem Ücreti” ve CPP ile yaptığınız sözleşmeye (topluca “CPP Ücretleri”) uygulanabilecek diğer ücretler veya ücretler. CPP Ücretlerinin, Hostinger tarafından size bildirilmeksizin CPP tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

(i) CPP'nin herhangi bir nedenle (başarısız olan ödemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bir işlemi reddetme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. Böyle bir durumda, ne CPP ne de Hostinger size karşı sorumlu olmayacaktır veya Bununla ilgili herhangi bir üçüncü taraf.Hostinger'ın, ilişkili ödeme işlemcisi aracılığıyla IPP'den ödeme onayı alana kadar sizin tarafınızdan satın alınan Hizmetleri yerine getirmeye çalışmayacağını kabul edersiniz. bir sipariş verdiğiniz zaman ve CPP'nin ilgili ödeme işlemcisi aracılığıyla ödemeyi onayladığı zaman. Hostinger, siparişin verildiği tarihten itibaren otuz (30) gün içinde ilişkili ödeme işlemcisi aracılığıyla CPP'den ödeme onayı almazsa, siparişiniz iptal olmak,bu sırada satın alma sürecini yeniden başlatmanız gerekecek. 

18. HALEFLER VE GÖREVLENDİRMELER

Bu Anlaşma, buradaki tarafların ve onların ilgili mirasçıları, halefleri ve devralanları üzerinde bağlayıcı olacak ve onların lehine hüküm ifade edecektir.

19. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARLANICI YOKTUR

Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, üçüncü şahıslara herhangi bir hak veya menfaat sağladığı kabul edilmeyecektir.

20. YEREL YASALARA UYUM

Hostinger, bu Sitede bulunan içeriğin veya bu Sitede bulunan Hizmetlerin her ülke veya yargı alanında uygun olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu Siteye veya bu Sitede bulunan Hizmetlere, içeriğinin yasa dışı olduğu ülkelerden veya yargı alanlarından erişim yasaktır. yasak. Bu Siteye veya bu Sitede bulunan Hizmetlere erişmeyi seçen kullanıcılar, tüm yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymaktan sorumludur.

21. GEÇERLİ YASA; YARGI; MEKÂN; JÜRİ TARAFINDAN YARGILAMADAN FERAGAT

Yukarıda atıfta bulunulan ve burada mevcut olan Tekdüzen Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası'na tabi olan ihtilaflar dışında  , bu Sözleşme, Kıbrıs'ın federal yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir eylem veya kovuşturmada jüri tarafından yargılanma hakkından feragat etmeyi kabul edersiniz.

22. BAŞLIKLAR VE BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ ANLAŞMALAR; BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşmenin başlıkları ve başlıkları yalnızca kolaylık ve referans kolaylığı içindir ve hiçbir şekilde burada belirtilen tarafların sözleşmesini yorumlamak veya yorumlamak için kullanılamaz. Bu Sözleşmedeki her bir sözleşme ve sözleşme, tüm amaçlar için ayrı ve bağımsız bir sözleşme veya sözleşme olarak yorumlanacaktır. Yetkili bir mahkeme, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü (veya bir hükmünün bir kısmını) yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olarak kabul ederse, bu Anlaşmanın geri kalan hükümleri (veya hükümlerin bölümleri) bundan etkilenmeyecek ve bulunacaktır. yasaların izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

23. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki adrese e-posta veya normal posta yoluyla bizimle iletişime geçin:

Hostinger Uluslararası Ltd.

61 Lordou Vironos caddesi, 6023 Larnaka, Kıbrıs

compliance@hostinger.com

 

Top